luni, 16 iunie 2014

Acte necesare trasplant strainatate

Procedura  pentru un dosar de tratament in strainatate

       Conform Ordinului ministrului sanatatii nr.50/2004 – privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, initierea de catre directiile de sanatate publica judetene a procedurii de obtinere a aprobarii pentru efectuarea tratamentului in strainatate se face  numai dupa ce pacientul a parcurs si epuizat  toate nivelurile de  asistenta medicala din tara si exista recomandarea medicului specialist de ultim nivel ca pacientul are nevoie de un tratament care nu poate fi efectuat in Romania.
Asociatia Romana de Transplant Pulmonar 
         Dosarele sunt considerate complete  atunci cand contin toate documentele mentionate mai jos:
Asociatia Romana de Transplant Pulmonar 
1.   Cerere din partea bolnavului sau apartinatorului (depusa la directia de sanatate publica)
Asociatia Romana de Transplant Pulmonar 
2.   Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe foaia de observatie clinica generala, bilet de iesire din spital, analize medicale, recomandarea medicului curant de specialitate privind efectuarea tratamentului in strainatate) depuse de catre bolnav, reprezentantul legal al acestuia sau de catre  apartinator (sot/sotie, ruda de gradul IV) la directia de sanatate publica in a carei raza teritoriala domiciliaza bolnavul 
Asociatia Romana de Transplant Pulmonar 
3.   Procesul verbal medical  pentru trimitere la tratament medical in strainatate completat de comisia  de specialitate teritoriala* (formularul se ridica de la directia de sanatate publica) cu propunerile a cel putin 3 clinici unde bolnavul poate efectua tratamentul recomandat, furnizand si datele de contact ale acestora : adresa, telefon, fax, e-mail
Asociatia Romana de Transplant Pulmonar 
4.   Corespondenta cu raspunsul complet (acceptul clinicii, costul estimativ al tratamentului , modalitatea de plata, numarul de cont al clinicii) al cel putin doua dintre clinicile recomandate de comisia de specialitate teritoriala
Asociatia Romana de Transplant Pulmonar 
5. Declaratia pacientului referitoare la informarea acestuia de catre comisia  de specialitate teritoriala asupra bolii de care sufera, tratamentul recomandat in strainatate precum si riscurile pe care le comporta acesta, rezultatele asteptate in urma efectuarii tratamentului in strainatate
Asociatia Romana de Transplant Pulmonar 
6. Adresa tip  a directiei de sanatate publica catre Ministerul Sanatatii in vederea aprobarii finatarii tratamentului.
Asociatia Romana de Transplant Pulmonar 
Dosarul complet se trimite de catre  directia de sanatate publica la Ministerul Sanatatii prin curierul directiei sau prin posta.
Dosarul este analizat de o comisie a Ministerului Sanatatii care se intruneste de doua ori pe luna si, dupa aprobarea finantarii, banii se trimit catre directia de sanatate publica, iar aceasta ii trimite imediat catre clinica aprobata de comisia ministerului.


Asociatia Romana de Transplant Pulmonar 


Powered by: ARTP

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu